. .
Banovan.com
تقدیم به خانم های خوش ذوق ایرانی
خود شناسی

پنج درس زندگی برای آرامش و خوشبختی

0
هیچ کس حوصله شنیدن نصیحت را ندارد ولی دانستن بعضی از رازهای زندگی میتواند راهی در جهت آرامش و خوشبختی را برایمان باز کند این رازها حاصل تجربیات هزاران سال است که توسط انسان هایی والا و وارسته به ما رسیده است .

1 – با همه محبت آمیز رفتار کنید و مهربان باشید بدون توقع و انتظار چیزی و رفتار خاصی .

مهربان باشید چون دلتان می خواهد و این کار به شما احساس خوبی میدهد.

2 – خود را خالی از هرگونه فکر منفی و قضاوت در مورد دیگران بکنید تا بتوانید صدای حقیقت را بشنوید .

3 – دیگران را ببخشید نه به خاطر این که میخواهید لطفی به آنها بکنید آنها را ببخشید بخاطر آرامش خودتان زیرا با این کار خود را از همه رنج ها خالی می کنید .
4 – هیچ کس جز خودتان مسئول خوشبختی و یا بد بختی شما نیست احساس شادی یا غم مثل یک دانه در درون شما از افکارتان تغذیه می شود رشد می کند و میوه می دهد شیرین یا تلخ بودن این میوه بستگی به خودتان دارد .

5 – دوستان شما چه کسانی هستند چند نفر از آنها باعث احساس خوب در شما می شوند یا شما را تشویق می کنند و در شادی های شما شریک هستند و کدام یک از آنها انرژی منفی ایجاد می کنند و دائمأ در رقابت با شما هستند و در موفقیت ها و شادی های شما شریک نمی شوند ؟

وقت آن است که رابطه های مسموم را کنار بگذارید و انرژی خود را صرف رابطه های خوب و مثبت بکنید و خودتان را با دوستان واقعی محاصره بکنید .

By Sanaz Irani

Video Article Picture Sound
نظر شما چیه؟
لطفا قبل از نظر دادن ایمیل و رمز عبور خود را وارد کنید